Kaptajn J. P. Koch til Raadighed for Overkommandoen
Leder af Hærens Flyverfjeneste
Kjøbenhavn, Flyvepladsen, den 6/11 1917.
 
Til Generalstaben
De karakteregenskaber, der i Almindelighed kendetegner
Flyveren er Uforfærdethed, Snarraadighed, Ærgærighed og Eventyrlyst,
men ogsaa Ulyst til det daglige Arbejde og Mangel paa Stadighed overfor
de mange Dagligdags Forhold, der stiller Krav om et jævnt, vedholdende og
tilsyneladende upaaagtet Slid. Disse saavel gode som daarlige Karaktertræk
gør det særligt ønskeligt;
at Flyverne under den daglige Tjeneste holdes under et kraftigere Tilsyn,
end det i Almindelighed er nødvendigt, og
at der blandt Flyverne udvikles en stærk Korpsaand og samtidig skabes en
Tradition, der kan holde Virkningerne af Ærgerrigheden og Eventyrlysten
indenfor fornuftige Grænser og virke som en Spore overfor det daglige
Arbejde og det jævne Slid.
Den Opmærksomhed, som Flyverne trækker overalt, hvor de
viser sig, baade paa Flyvepladsen og udenfor denne, gør det nødvendigt, at
de i alle Forhold, og vel navnlig hvor de udenfor Tjenesten viser sig paa
offentlige Steder, optræder ganske ulasteligt og saa tilbageholdende som
Forholdene tillader. Men netop Flyverne bliver i denne Henseende ofte sat
paa en vanskelig Prøve, fordi det store Publikum, der villigt yder
Dristigheden og det Personlige Mod sin Hyldest, ofte gør det paa en Maade,
der stiller betydelige Krav til Flyverne om Takt og Maadehold.
Den store Mængde, der ikke har Lejlighed til at lære at kende
den Glæde og Tilfredsstillelse, der følger med Følelsen af at beherske en
farlig Situation, ved i Almindelighed ikke, at en sund og naturlig Eventyrlyst
Er Flyvernes vigtigste Drivfjeder, og forstaar endnu mindre, at en kold og
klar Hjerne er den første Betingelse for, at Flyveren kan føle nogen virkelig
Glæde over at beherske farene.

1 2
Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 271 [magz_id] => 271 [page_no] => 1 [name] => [content] => Kaptajn J. P. Koch til Raadighed for Overkommandoen Leder af Hærens Flyverfjeneste Kjøbenhavn, Flyvepladsen, den 6/11 1917.   Til Generalstaben De karakteregenskaber, der i Almindelighed kendetegner Flyveren er Uforfærdethed, Snarraadighed, Ærgærighed og Eventyrlyst, men ogsaa Ulyst til det daglige Arbejde og Mangel paa Stadighed overfor de mange Dagligdags Forhold, der stiller Krav om et jævnt, vedholdende og tilsyneladende upaaagtet Slid. Disse saavel gode som daarlige Karaktertræk gør det særligt ønskeligt; at Flyverne under den daglige Tjeneste holdes under et kraftigere Tilsyn, end det i Almindelighed er nødvendigt, og at der blandt Flyverne udvikles en stærk Korpsaand og samtidig skabes en Tradition, der kan holde Virkningerne af Ærgerrigheden og Eventyrlysten indenfor fornuftige Grænser og virke som en Spore overfor det daglige Arbejde og det jævne Slid. Den Opmærksomhed, som Flyverne trækker overalt, hvor de viser sig, baade paa Flyvepladsen og udenfor denne, gør det nødvendigt, at de i alle Forhold, og vel navnlig hvor de udenfor Tjenesten viser sig paa offentlige Steder, optræder ganske ulasteligt og saa tilbageholdende som Forholdene tillader. Men netop Flyverne bliver i denne Henseende ofte sat paa en vanskelig Prøve, fordi det store Publikum, der villigt yder Dristigheden og det Personlige Mod sin Hyldest, ofte gør det paa en Maade, der stiller betydelige Krav til Flyverne om Takt og Maadehold. Den store Mængde, der ikke har Lejlighed til at lære at kende den Glæde og Tilfredsstillelse, der følger med Følelsen af at beherske en farlig Situation, ved i Almindelighed ikke, at en sund og naturlig Eventyrlyst Er Flyvernes vigtigste Drivfjeder, og forstaar endnu mindre, at en kold og klar Hjerne er den første Betingelse for, at Flyveren kan føle nogen virkelig Glæde over at beherske farene. [thumbnail] => magz/12/1917 Kaptajk Koch brev/swf/_thumbnails/pg_0001.jpg [thumbnail_width] => 85 [thumbnail_height] => 120 [thumbnail_size] => 1402 [small] => magz/12/1917 Kaptajk Koch brev/swf/_small/pg_0001.jpg [small_height] => 800 [small_width] => 566 [small_size] => 91119 [big] => magz/12/1917 Kaptajk Koch brev/swf/_big/pg_0001.swf [big_width] => 1240 [big_height] => 1754 [big_size] => 12729 [bigjpg] => [bigjpg_height] => [bigjpg_width] => [bigjpg_size] => [ordering] => [page_error] => 0 [customer_id] => 12 [title] => 1917 Kaptajk Koch brev [urlTitle] => 1917 Kaptajk Koch brev [basepath] => magz/12/1917 Kaptajk Koch brev [filename] => magz/12/1917 Kaptajk Koch brev/pdf/1917 Kaptajn J. P. Koch brev til Generalstaben.pdf [status] => 100 [created] => 2018-02-01 15:31:54 [finished] => 2018-02-01 15:50:11 [active] => 0 [public] => 1 [theme] => 0 [password] => [error] => 0 [quality] => normal [admagz_version] => 2 [fullurl] => http://danskeflyvere.admagz.dk/1917 Kaptajk Koch brev/page1 [smallfile_url] => http://danskeflyvere.admagz.dk/magz/12/1917 Kaptajk Koch brev/swf/_small/pg_0001.jpg [thumbfile_url] => http://danskeflyvere.admagz.dk/magz/12/1917 Kaptajk Koch brev/swf/_thumbnails/pg_0001.jpg [bigfile_url] => http://danskeflyvere.admagz.dk/magz/12/1917 Kaptajk Koch brev/swf/_big/pg_0001.swf [bigjpgfile_url] => ) [1] => stdClass Object ( [id] => 271 [magz_id] => 271 [page_no] => 2 [name] => [content] => Mængden er derimod tilbøjelig til at tro, at en sygelig udviklet Ærgærighed og Lyst til at vække Opsigt driver Flyveren, og at han ved stimulerende Midler fremkalder en kunstig Courage og sløver sin Forstand, inden han vover sig op i Maskinen. Hvor ofte er ikke det betegnende Spørgsmaal blevet rettet til mig, om det virkeligt var sandt, at Flyverne, forinden de gik op, drak sig det fornødne Mod til! Jeg har ønsket at fremdrage dette Forhold for at vise, hvor stor Betydning det har, at Flyverne optræder med tilbageholdende Maadehold navnlig ved de mangfoldige lejligheder, hvor de i Tjeneste eller som Privatpersoner færdes ude blandt Befolkningen. En udfordrende Optræden eller Mangel paa Maadehold vil uundgaaeligt – selv om det kun drejer sig om ganske faa Tilfælde – føre til, at Flyverne faar et ufortjent slet Rygte og mister Befolkningen Sympati. Men er det saaledes nødvendigt at stille særlige Krav til Flyverne om Takt og Maadehold, saa er Følgen ogsaa den, at disse Egenskaber maa søges udviklede og vedligeholdte, og det bedste Middl hertil er utvivlsomt at en stærk Korpsaand og en god Tradition.      [thumbnail] => magz/12/1917 Kaptajk Koch brev/swf/_thumbnails/pg_0002.jpg [thumbnail_width] => 85 [thumbnail_height] => 120 [thumbnail_size] => 999 [small] => magz/12/1917 Kaptajk Koch brev/swf/_small/pg_0002.jpg [small_height] => 800 [small_width] => 566 [small_size] => 56288 [big] => magz/12/1917 Kaptajk Koch brev/swf/_big/pg_0002.swf [big_width] => 1240 [big_height] => 1754 [big_size] => 9615 [bigjpg] => [bigjpg_height] => [bigjpg_width] => [bigjpg_size] => [ordering] => [page_error] => 0 [customer_id] => 12 [title] => 1917 Kaptajk Koch brev [urlTitle] => 1917 Kaptajk Koch brev [basepath] => magz/12/1917 Kaptajk Koch brev [filename] => magz/12/1917 Kaptajk Koch brev/pdf/1917 Kaptajn J. P. Koch brev til Generalstaben.pdf [status] => 100 [created] => 2018-02-01 15:31:54 [finished] => 2018-02-01 15:50:11 [active] => 0 [public] => 1 [theme] => 0 [password] => [error] => 0 [quality] => normal [admagz_version] => 2 [fullurl] => http://danskeflyvere.admagz.dk/1917 Kaptajk Koch brev/page2 [smallfile_url] => http://danskeflyvere.admagz.dk/magz/12/1917 Kaptajk Koch brev/swf/_small/pg_0002.jpg [thumbfile_url] => http://danskeflyvere.admagz.dk/magz/12/1917 Kaptajk Koch brev/swf/_thumbnails/pg_0002.jpg [bigfile_url] => http://danskeflyvere.admagz.dk/magz/12/1917 Kaptajk Koch brev/swf/_big/pg_0002.swf [bigjpgfile_url] => ) )